Veiligheid en gezondheid

Op beide terreinen wordt jaarlijks geïnspecteerd middels de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid.

Deze inspectie wordt uitgevoerd door de GGD in opdracht van Gemeente Almere. Het inspectierapport is openbaar en ligt voor ouders ter inzage. De uitkomst van de inspectie wordt besproken met de oudercommissie. De Brandweer komt ook jaarlijks, in het kader van de gebruikersvergunning, inspecteren of de brand en

ontruimingsinstallaties nog in orde zijn, of de noodverlichting werkt en de vluchtroutes vrij zijn. Jaarlijks houden we samen met de kinderen een ontruimingsoefening.