Klachtenregeling

Als u een klacht heeft probeert u dit eerst met de desbetreffende persoon op te lossen.

Lukt dit niet dan komt u met uw klacht bij de directie.

Is het geschil intern niet op te lossen, kunt u de klacht mondeling of schriftelijk bekend maken bij de Geschillencommissie kinderopvang.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De onafhankelijke geschillencommissie komt daarna bijeen en hoort alle partijen.

Deze doet daarna schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

De kosten van dit geheel komt voor rekening van BSO Friends.

BSO Friends heeft het recht de kosten van deze, indien de ouder in het ongelijk gesteld is, aan de ouder door te berekenen.

Contactgegevens Geschillencommissie kinderopvang:

 

Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.