Oudercommissie

Wij willen u, als ouder/ verzorger, graag zoveel mogelijk betrekken bij de gang van zaken van onze buitenschoolse opvang.

Uw betrokkenheid is niet alleen in het belang van de kinderen. Als ouders en medewerkers prettig samenwerken en communiceren, ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders.

U kunt meedenken, suggesties doen en adviseren met betrekking tot de gang van zaken bij BSO Friends.

Als u geïnteresseerd bent om lid te worden of nog vragen heeft, dan horen wij dat graag.