Prijslijst/contractvormen 2021

Om flexibel in te kunnen spelen op uw wensen bieden wij verschillende contractvormen aan, deze kunt u naar wens met elkaar combineren.

Pakketten:                                                                                                                 Uurtarief:

Pakket 1 Voorschoolse opvang excl. vakantie opvang prijs per uur:              € 8.61

Pakket 2 Voorschoolse opvang  incl. vakantie opvang prijs per uur:             € 7.62

Pakket 3 Naschoolse opvang excl. vakantie opvang prijs per uur:                 € 7.98

Pakket 4 Naschoolse opvang inclusief vakantie opvang prijs per uur:         € 7.00

Pakket 5  BSO Exclusief vakantie opvang prijs per uur:                                   € 7.88

Pakket 6 BSO Inclusief vakantie opvang prijs per uur :                                    € 7.00

Pakket 7 Vakantie opvang prijs per uur:                                                              € 7.10

Uurtarief ADV dag                                                                                                     € 7.73

Basisschool De Flierefluiter

Pakket 1 Voorschoolse opvang excl. vakantie opvang prijs per uur:        

                                                          € 8.61

Voorschoolse opvang ( excl. vakantie opvang)

Prijs per jaar

Aantal opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€     516.60

  5.00

€   43.05

2 dagen

€ 1.033.20

10.00

€   86.10

3 dagen

€ 1.549.80

15.00

€ 129.15

4 dagen

€ 2.066.40

20.00

€ 172.20

5 dagen

€ 2.583.00

25.00

€ 215.25

 

Pakket 2 Voorschoolse opvang incl. vakantieopvang prijs per uur:         

                                                       € 7.62

Voorschoolse opvang ( incl. vakantie opvang)

Prijs per jaar

Aantal opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€    457.20

  5.00

€   38.10

2 dagen

€    914.40

10.00

€   76.20

3 dagen

€ 1.371.60

15.00

€ 114.30

4 dagen  € 1.828.80 20.00 € 152.40
5 dagen  € 2.286.00 25.00 € 190.50

Pakket 3 Naschoolse opvang excl. vakantie opvang prijs per uur:          

                                                        € 7,98

Schoolweken 3,5 uur per dag

Prijs per jaar

Aantal opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€ 1.117.44

11.67

€   93.12

2 dagen

€ 2.234.04

23.33

€ 186.17

3 dagen

€ 3.351.60

35.00

€ 279.30

4 dagen

€ 4.470.00

46.68

€ 372.50

Woensdag vanaf 12.00

€ 2.106.72

22.00

€ 175.56

Woensdag vanaf 12.30

€ 1.915.20

20.00

€ 159.60

Pakket 4 Naschoolse opvang inclusief vakantie opvang prijs per uur:

                                                          € 7.00

Naschoolse opvang ( incl. vakantie opvang)

Prijs per jaar

Aantal opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€    980.28

11.67

€   81.69

2 dagen

€ 1.959.72

23.33

€ 163.31

3 dagen

€ 2.940.00

35.00

€ 245.00

4 dagen

€ 3.921.12

46.68

€ 326.76

Woensdag vanaf 12.00

€ 1.848.00

22.00

€ 154.00

Woensdag vanaf 12.30

€ 1.680.00

20.00

€ 140.00

Pakket 5  BSO Exclusief vakantie opvang prijs per uur:                         

                                                             € 7.88

BSO ( excl. vakantie opvang)

Prijs per jaar

Opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€ 1.576.20

16.67

€ 131.35

2 dagen

€ 3.152.52

33.34

€ 262.71

3 dagen

€ 4.728.84

50.01

€ 394.07

4 dagen € 6.305.16 66.68 € 525.43
5 dagen € 7.881.48 83.35 € 656.79

Pakket 6 BSO Inclusief vakantie opvang prijs per uur :                  

                                                         € 7.00

BSO ( Inclusief vakantie opvang)

Prijs per jaar

Opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dagen

€ 2.093.28

  24.92

€ 174.44

2 dagen

€ 4.186.56

  49.84

€ 348.88

3 dagen

€ 6.279.84

  74.76

€ 523.32

4 dagen € 8.373.12   99.68 € 697.76
5 dagen € 10.466.40 124.60 € 872.20

Pakket 7 Vakantie opvang prijs per uur:                                                              

                                                         € 7.10

Vakantie opvang

Prijs per jaar

Aantal opvanguren per maand

Kosten per maand

1 dag

€    702.84

8.25

€ 58.57

2 dagen

€ 1.405.80

16.50

€ 117.15

3 dagen

€ 2.108.64

24.75

€ 175.72

4 dagen

€ 2.811.60

33.00

€ 234.30

5 dagen

€ 3.514.44

41.25

€ 292.87

Opvangsoort

Prijs per uur

Incidentele opvang

€ 8,37

ADV dag

€ 7,73

Flexibele opvang

€ 7.91

Extra voorschoolse, naschoolse of vakantiedag

Zie uurtarief bij de pakketten

 

Definities;

BSO

Voor en naschoolse opvang

Vakantieopvang

9 weken per jaar open. Openingstijden: 7.30-18.30 uur. Geen opvang tussen kerst en oud en nieuw, en gedurende 2 weken in de zomervakantie.

Naschoolse opvang

Opvang gedurende 40 schoolweken per jaar. Uitsluitend in de schoolweken van de basisscholen. Openingstijden: 15.00-18.30 uur.

Voorschoolse opvang

Opvang gedurende 40 schoolweken per jaar. Uitsluitend in de schoolweken van de basisscholen. Openingstijden: 7.00-8.30 uur.

Flexibele opvang

Vast aantal wisselende dagen per week.

Incidentele opvang

Onder incidentele opvang verstaan wij opvang die niet in een contract is opgenomen, en naar behoefte kan worden afgenomen. Zolang de bezetting dit toelaat. De opgegeven dag(en) wordt berekend en gefactureerd in de maand waarin de opvang heeft plaats gevonden.

ADV /studie/marge dag

Indien u gebruik wilt maken van deze dag dient u dit uiterlijk twee weken van te voren aan te vragen.

Extra dag voorschool, naschool of tijdens de vakantie.

Indien u gebruik wilt maken van deze dag dient u dit uiterlijk twee weken van te voren aan te vragen.

 

De extra dagen worden in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.

Prijswijzigingen worden minimaal 3 maanden van tevoren doorgegeven.