Kosten kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

 

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang.

Aanvragers van kinderopvangtoeslag hebben alleen recht op deze toeslag als de kinderopvangorganisatie geregistreerd staat in het register. Ouders moeten het registratienummer, de adresgegevens en het soort opvang doorgeven zodat de Belastingdienst kan controleren of er sprake is van geregistreerde opvang.

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? Dan kunt u de toeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor maximaal 3 maanden ervoor.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang, en de uur prijs.

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt.

Gaan uw kinderen nog niet naar school? Dan hebt u recht op 140% van die gewerkte uren.

Gaan uw kinderen wel naar school? Dan maken zij minder uren gebruik van kinderopvang. U heeft recht op 70% van die gewerkte uren. Via de website www.toeslagen.nl vindt u hier meer informatie over.

 

 

Wie kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten: 

-       ouders die in loondienst werken

-       ouders die werken als zelfstandig ondernemer

-       ouders met een bijstandsuitkering die deelnemen aan een reïntegratietraject naar werk

-       ouders die studeren bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet Studiefinanciering/ WTOS

-       ouders die een inburgeringcursus volgen

-       ouders die een uitkering als kunstenaar krijgen en een WTK uitkering ontvangen

-       In bepaalde situaties betaalt de Gemeente of het UWV ook een bijdrage. U kunt bij uw contactpersoon van de Gemeente of het UWV informeren of u hiervoor in aanmerking komt.

Betalingswijze

 

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de overheid, dan wordt dit in maandelijkse termijnen door de Belastingdienst overgemaakt. U kunt de Belastingdienst machtigen om dit termijnbedrag rechtstreeks over te maken naar BSO Friends, dit is niet verplicht.

Na afloop van het jaar dient u bij de Belastingdienst op te geven wat de werkelijke kosten zijn geweest van dat jaar. Eventuele verschillen tussen het bedrag waarop u recht heeft en wat u heeft gekregen, worden dan verrekend

U ontvangt van BSO Friends 1 maand vooraf digitaal een factuur waarop het totaalbedrag vermeldt staat, min het termijnbedrag van de Belastingdienst en eventueel de bijdrage van de Gemeente.
Het restantbedrag is de door u te betalen eigen bijdrage.

Door middel van een automatische incasso kunt u BSO Friends machtigen om dit bedrag rond de 28e van de maand automatisch van uw rekening af te schrijven.

Incidentele opvang, of afname van extra dagen worden achteraf gefactureerd.

Om u tot dienst te zijn ontvangt u van BSO Friends een jaaropgave waarop de werkelijk gemaakte kosten en het totale aantal uren van het afgelopen jaar vermeld staan. Deze kunt u gebruiken voor het invullen van de jaaropgaaf van de Belastingdienst.

Jaarlijks worden de tarieven aangepast. Dit gebeurt altijd na overleg met

de oudercommissie. U krijgt hier minimaal 3 maanden van tevoren bericht over.

 

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om een indicatie te krijgen van de kosten. Ook kunt u ons vragen u te helpen met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.