De wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat u zelf een contract moet afsluiten met een

kinderopvang naar keuze.

Dit contract dient een aantal basisgegevens te bevatten die u nodig heeft om bij de

belastingdienst een overheidsbijdrage te vragen.

Zo moet er in het contract een uurprijs genoemd worden en het aantal uren per maand dat u van de kinderopvang gebruik gaat maken.

Een contract tussen de ouders en BSO Friends kan per de 1e of per de 16e van de maand ingaan.

Opzeggen kan schriftelijk of via de email.

Voor het opzeggen van de opvang hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.