Wendagen

Wij vinden het wennen een belangrijk onderdeel van de start van een kind op de

buitenschoolse opvang.

Wij als team willen, in nauwe samenwerking met de ouders, het kind daar zo goed mogelijk bij helpen. In overleg met de ouders worden hier afspraken over gemaakt zodat de wenperiode zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van het individuele kind.

Tijdens de wendagen is één van de doelen ervoor te zorgen dat het kind vertrouwd raakt met de pedagogisch medewerkers, en de kinderen die al op de BSO zitten.

De pedagogisch medewerkers ondersteunen nieuwe kinderen in het vinden van hun ‘plaats’ in de groep en het ontdekken van de BSO omgeving.