Informatie en kennismaking

In het kennismakingsgesprek bespreekt de directeur de organisatorische aspecten van BSO Friends met u. We bespreken de pedagogische visie en de werkwijze van onze BSO. Ook maken wij een afspraak voor het eerste wenmoment waarbij tevens het intakegesprek plaatsvindt.

Dit is meestal 2 weken voordat het kind officieel start. Samen met uw kind komt u op de groep, zodat u een eerste indruk van het groepsgebeuren krijgt. In het gesprek vertelt de pedagogisch medewerker over de groep, de dagindeling en u krijgt de gelegenheid om over uw kind te vertellen.

Informatie die van belang is:

* hoe is het karakter van uw kind?

* waar speelt het graag mee?

* hoe kunnen wij hem/haar het beste troosten?

* bijzondere gebeurtenissen in het gezin, ziekte, ziekenhuisopname

* eetgewoontes

* sociale vaardigheden

* emotionele stabiliteit etc.