Aanmeldprocedure

Als u na het lezen van deze informatie (en na eventueel een kijkje te hebben genomen), uw kind (eren) bij ons zou willen plaatsen, dan geldt de volgende procedure:

- U vult het inschrijfformulier in die u bij de Directie kunt opvragen.

- Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de BSO of opsturen naar het vestigingsadres van BSO Friends.

- Het inschrijfgeld á € 15.00 kunt u of contant betalen of overmaken op ons

Bankrekeningnummer: NL23 INGB 0006 4278 93

Als u op het inschrijfformulier heeft aangegeven dat u graag geholpen wilt worden met de aanvraag voor kinderopvangtoeslag, dan wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.

Zodra het inschrijfgeld ontvangen is, ontvangt u van ons:

 -  De plaatsingsovereenkomst (in tweevoud)

 -  De Algemene Voorwaarden

 -  een machtigingsformulier automatische incasso

Vervolgens stuurt u één exemplaar van de Plaatsingsovereenkomst en het machtigingsformulier ondertekend aan ons retour. De plaatsing is hiermee definitief.

wachtlijst

Het kan voorkomen dat er op het moment van inschrijving geen plaats vrij is op de door u gewenste dag(en). Uw kind komt dan op de wachtlijst.

Zodra bekend is wanneer er een plaats vrijkomt, krijgt u daar z.s.m. bericht over.

Voor alle duidelijkheid; ook voor het plaatsen op de wachtlijst geldt de eerder beschreven aanmeldprocedure.