Dagindeling

Dagindeling Schoolweken

 

Vanaf 7.00-8.15 uur.

De ouders komen hun kinderen brengen.

De kinderen kunnen kleuren, een spelletje doen of rustig een boekje lezen. Er is gelegenheid om meegebracht ontbijt op te eten, wij bieden thee of limonade aan.

 

Vanaf 15.15-18.30 uur.

Om 15.15 worden de kinderen van school gehaald en komen om 15.30 aan bij de BSO.

Kinderen worden na schooltijd opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers, in een groep van maximaal 10 kinderen per medewerker. Wij werken ook met groepshulpen die kinderen van school halen en meehelpen met activiteiten die wij aanbieden.

Als alle kinderen met de medewerkers zijn aangekomen bij BSO Friends, gaan we gezamenlijk iets drinken en eten wij fruit of belegde crackers. Zo kunnen de kinderen even bijkomen van de indrukken van school. 

Er wordt gevraagd hoe hun schooldag verlopen is. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden.

Bijvoorbeeld: computeren ( maximaal 20 minuten per kind per dag), lezen, een bordspel, televisie kijken, of gewoon lekker niks doen.

Ook is er de mogelijkheid om buiten te spelen met bv. het buitenspeelmateriaal.

Dit gebeurt altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.

Daarnaast organiseren we ook activiteiten zoals koken, koekjes bakken, samen knutselen.

Woensdagmiddag vanaf 12.00 en 12.30

Om 12.00uur worden de kinderen van school gehaald en gaan de kinderen samen met de pedagogisch medewerker lunchen.

12.30 uur

De bovenbouw wordt van school gehaald en om 12.45 komen zij aan bij de BSO.

Vervolgens gaan zij lunchen, iedereen zit aan tafel ook de kinderen die al aanwezig waren.

13.15 uur

Na de lunch kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden.

15.30 uur

Gezamenlijk gaan wij iets drinken en eten. Wij bieden fruit of belegde crackers aan.

16.00 uur

Na het eten en drinken kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden.

Tot 18.30

De ouders komen hun kinderen weer ophalen.

Dagindeling tijdens vakantiedagen

 

Vanaf 7.30 uur.

De ouders komen hun kinderen brengen. De kinderen kunnen kleuren, een spelletje doen of rustig een boekje lezen. Er is gelegenheid om meegebracht ontbijt op te eten, wij bieden thee of limonade aan.

Daarna kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden. Bijvoorbeeld: computeren ( maximaal 20 minuten per kind per dag), lezen, een bordspel, televisie kijken, of gewoon lekker niks doen.

Ook is er de mogelijkheid om buiten te spelen met bv. het buitenspeelmateriaal.

Dit gebeurt altijd onder toezicht van een leidster.

Activiteiten in de vakantie worden tijdig aan de ouders doorgegeven, de vakantieplanning hangt zichtbaar in de ruimte, zodat duidelijk is wanneer we welke activiteit gaan doen en wat daarvoor nodig is.

12.00-12.30 uur

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers lunchen.

12.30uur

Na de lunch kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden.

15.30 uur

Gezamenlijk gaan wij iets drinken en eten. Wij bieden fruit of belegde crackers aan.

16.00 uur

Na het eten en drinken kunnen de kinderen zelfstandig gaan spelen of doen mee aan een activiteit die wordt aangeboden.

Tot 18.30

De ouders komen hun kinderen weer ophalen.

Daarnaast organiseren we uitstapjes zoals bijvoorbeeld;

-            Een uitstapje naar de Kemphaan…

-            Naar de bioscoop….

-            Zwemmen…

-            Natuurpark Lelystad

-            Jeugdland ( op 5 minuten loopafstand)

Leidster-kind ratio

Het pedagogisch medewerkers- kind ratio tijdens een groot uitje is 1 pedagogisch medewerker voor 6 kinderen.

Het pedagogisch medewerkers- kind ratio tijdens een klein uitje is 1 pedagogisch medewerker voor 10 kinderen.

Als we gaan zwemmen, geldt er een ratio van 1 leidster voor 3 kinderen met een zwemdiploma, voor kinderen zonder zwemdiploma hanteren wij een ratio van 1 medewerker op 1 kind.

Onder een groot uitje wordt verstaan; Met de bus of de auto o.a. naar een speeltuin, dierentuin of bv. een museum.

Onder een klein uitje wordt verstaan; bv. een wandeling naar de ´speelhaven´ ( op 10 minuten loopafstand) of naar het bos bij de ´Ooievaarsnest´. ( ± op 5 minuten loopafstand)

 

 

¹ Er kan afgeweken worden van de dagindeling als wij bijvoorbeeld een uitstapje gepland hebben.