Contact ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan ons toevertrouwen en vertrouwen hebben in de manier waarop wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind.

Wij zijn ons ook bewust van de verantwoordelijkheid die wij hierin dragen.

Een goede communicatie en wederzijdse informatie uitwisseling tussen ouders en BSO is daarin van essentieel belang.

Een goed contact is ook in het belang van de kinderen:

Als de ouders tevreden zijn over de BSO zal dat een positief effect hebben op de kinderen. Maar ook een goede uitwisseling over praktische zaken zijn in het belang van het kind. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van medische informatie, informatie over belangrijke gebeurtenissen en bijzonderheden ten aanzien van gewoonten/ gedrag van het kind.

Andersom is het voor de ouders (en kinderen) belangrijk om te weten hoe het met het kind gaat op de BSO. Alle informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de kinderen, het functioneren op de BSO en het functioneren in de groep koppelen wij uiteraard in alle openheid en vertrouwen terug naar de betreffende ouders.

Wij zijn ons bewust van de vertrouwensrelatie tussen BSO Friends en de ouders. Wij zullen daarom altijd zorgvuldig omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens.

Wij stimuleren het contact met de ouders door:

·      een kennismakingsgesprek/ rondleiding

·      Informatieboekje

·      extra contact in de wenperiode

·      tijd voor (korte) uitwisseling tijdens het halen en brengen

·      een afspraak te maken

·      structurele oudergesprekken (1x per jaar)

·      oudergesprek op verzoek van de ouders en/ of BSO

·      een kwartaal nieuwsbrief

·      ouders uit te nodigen voor een hapje/ drankje in de periode rond de kerstdagen