Visie

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zich na de inspanning op school, lekker kunnen ontspannen in een vertrouwde en huiselijke omgeving.

Wij streven ernaar dat ieder kind het prettig vind om hun vrije tijd bij ons door te brengen.

Ieder kind heeft zijn/ haar eigen wijze om zich te ontspannen. De één heeft meer behoefte aan rust, de ander wil lekker ‘uitrazen’. Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan die individuele behoefte.

Ook gaan we ervan uit dat een kind wil ontdekken, zich wil ontwikkelen.

We hechten grote waarde aan respect voor elkaar, respect voor ieders eigenheid; wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn binnen de groep.

Deze visie is de leidraad voor ons beleid. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het spelmateriaal, de activiteiten die we samen met de kinderen doen en in ons pedagogisch beleid.