Personele bezetting

Wij werken met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Het aantal

kinderen bepaald wettelijk hoeveel pedagogisch medewerkers werkzaam moeten zijn op een groep. Wij zullen te allen tijde deze wettelijke bepaling handhaven. Op de groep werkt ook een groepshulp. Deze ondersteunt de pedagogisch medewerkers.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk met vaste invalkrachten te werken. Zij vallen in bij, ziekte en verlof van een van de pedagogisch medewerkers.

Alle medewerkers dienen voor ze in dienst treden een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen, dit geld bij ons ook voor vrijwilligers en stagiaires. De rechtspositie van het personeel is geregeld volgens de CAO Kinderopvang.