Doelstelling

Het doel van onze Buitenschoolse opvang ( hierna BSO) is het bieden van kwalitatief goede kinderopvang. Wij zijn van mening dat er pas sprake is van goede opvang als u als ouder/ verzorger uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwt en de kinderen met plezier hun vrije tijd bij ons doorbrengen.

De kwaliteit van onze opvang wordt onder andere bepaald doordat wij voldoen aan de eisen/ richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid, klachtenregeling, een duidelijke werkwijze en samenwerking met ouders/ verzorgers.

Omdat BSO Friends een bij de Gemeente geregistreerde kinderopvang is, voert de GGD, als toezichthouder op de kwaliteit, regelmatig inspecties uit op het gebied van veiligheid en gezondheid.